Final aviat, Dunia; la Teva família no t’oblida (Yolanda, Marta, Raúl i Miguel).