Diferents pedres minerals significatives per conservar una petita porció de cendres de l’animal de companyia.