Gràcies per la tendresa i bondat que ens has dedicat durant aquests anys. Queda un buit a la família des de que tu no hi ets. Sempre que mirem al cel, et trobem entre les estrelles.