Gary,

Has sigut molt important a les nostres vidas durant aquests 13 anys.
T’adorem per sempre. T’estimo petitet