Les cendres del servei col·lectiu es porten a un Gestor de Residus autoritzat. Segons l’agència de residus es consideren com a residu banal/No especial.