Amb aquest servei no es poden recuperar les cendres ja que no es poden classificar com a úniques.