A La nostra Bridget, que ens ha fet tanta companyia i la portarem sempre al cor!